top of page

ODTISK

Steklar Preschern

Steklar Preschern

Eichenweg 13

9581 Ledenitzen

Telefon: +43 4254 2104

E-naslov:office@glaspreschern.at

Polno ime podjetja

Steklar Preschern

dovoljenje za kraj poslovanja

Eichenweg 13

9581 Ledenitzen

Avstrija

UID številka

ATU48453506

legalna oblika

posel enega človeka

Uprava/pravna oseba

Franc Stefan Preschern

Obveznost dodatnih informacij

namen podjetja

Steklarji, steklarji in brusi ravnega stekla

Članstvo v zbornici/strokovnem združenju

Član Koroške gospodarske zbornice, 

nadzorni organ

Okrajna oblast Beljak-zemlj

trgovinski predpisi

Steklarji, odlagalci stekla in brusilci ravnega stekla (obrti) v skladu s § 94 Z 28 GewO 1994 v kombinaciji z brusilci votlega stekla in obdelavo votlega stekla, pihalniki stekla in proizvodnja steklenih instrumentov
Komercialna trgovina (razen regulirane komercialne trgovine) v skladu s § 5 odst. 2 GewO 1994

Zavrnitev odgovornosti

Vsebina spletne ponudbe

Avtor ne prevzema nobene odgovornosti za aktualnost, pravilnost, popolnost ali kakovost navedenih informacij. Odškodninski zahtevki zoper avtorja v zvezi z materialno ali nematerialno škodo, povzročeno zaradi uporabe ali neuporabe posredovanih informacij ali zaradi uporabe nepravilnih ali nepopolnih informacij, so načeloma izključeni, razen če se lahko dokaže, da je avtor ravnal naklepno ali grobo. krivda malomarnosti obstaja. Vse ponudbe so nezavezujoče. Avtor si izrecno pridržuje pravico do spremembe, dopolnitve ali izbrisa delov strani ali celotne ponudbe brez predhodnega obvestila ali do začasne ali trajne prekinitve objave.


Reference in povezave

V primeru neposrednega ali posrednega sklicevanja na zunanje spletne strani (povezave), ki so izven področja odgovornosti avtorja, bi odgovornost nastopila le, če je avtor seznanjen z vsebino in bi bilo tehnično možno in smiselno ga prepreči uporabo v primeru nezakonite vsebine. Avtor izrecno izjavlja, da na povezanih straneh v času ustvarjanja povezave ni bilo zaznati nezakonite vsebine. Avtor nima nikakršnega vpliva na sedanji in prihodnji dizajn, vsebino ali avtorstvo povezanih/povezanih strani. Zato se s tem izrecno distancira od vseh vsebin na vseh povezanih/povezanih straneh, ki so bile spremenjene po ustvarjanju povezave. Ta izjava velja za vse povezave in reference na naši lastni spletni strani ter za vnose tretjih oseb v knjigah gostov, na forumih za razprave in na poštnih seznamih, ki jih vzpostavi avtor. Za nezakonito, nepravilno ali nepopolno vsebino, predvsem pa za škodo, nastalo zaradi uporabe ali neuporabe teh informacij, odgovarja izključno ponudnik strani, na katero se sklicuje, ne pa oseba, ki se na zadevno objavo zgolj sklicuje preko povezav.

 

avtor fotografije

Unsplash, Pixabay, Wix, Pexels

Pravno obvestilo:

V času, ko je bilo na voljo, so bili vloženi vsi razumni napori, da bi zagotovili, da so informacije na tej spletni strani pravilne in popolne. Lahko pa je prišlo do nenamernih in naključnih napak, za kar se opravičujemo. Za informacije, ki so na voljo na tem spletnem mestu, ni nobenega zagotovila in garancije, npr. B. Hiperpovezave ali druga vsebina, ki se neposredno ali posredno uporablja na tej spletni strani.

Informacije in priporočila na tem spletnem mestu so skrbno zbrali strokovnjaki. So neobvezujoči in so namenjeni izključno splošnemu informiranju. V primeru upoštevanja nasvetov in drugih informacij je vsakršna odgovornost, zlasti za posledično škodo, popolnoma izključena.

Prav tako si pridržujemo pravico do sprememb ali dopolnitev navedenih informacij brez predhodnega obvestila. Zavračamo kakršno koli odgovornost za nepravilne ali manjkajoče informacije na tem spletnem mestu, zato so vse odločitve, ki temeljijo na informacijah na spletnem mestu, izključno odgovornost uporabnika. Vsakršna odgovornost za neposredno, specifično škodo ali posledično škodo ali drugo škodo katere koli vrste, ki je nastala iz kakršnega koli razloga v povezavi s posredno ali neposredno uporabo te spletne strani, je zavrnjena.

Če ni navedeno drugače, so avtorske pravice za vse dokumente, ki so na tem spletnem mestu (slike, ilustracije, besedila, animacije itd.) in zanje uporabljena gradiva, izključno lastnik lastnika. Kar zadeva vse pravice (npr. lastništvo, pravice industrijske lastnine, avtorske pravice), nobena licenca ali druga pravica ni podeljena nikomur. Vsakršna uporaba brez soglasja lastnika je nedopustna in kazniva. To velja tudi za vsako javno uporabo ponudbe v elektronski in/ali tiskani obliki. Če do programske opreme tretjih oseb dostopate prek hiperpovezav, veljajo predpisi tega ponudnika in njihove pravice je treba upoštevati. Izrecno se distanciramo od vse vsebine in informacij, predstavljenih na povezanih spletnih mestih, ter se smatramo za neškodljive in neškodljive.

 

Avtorske pravice © 2022 - Glaserei Preschern - Vse pravice pridržane! 

SPLETNO MESTO

LOGO.DESIGN.BESEDILO.

GRAFIČNO OBLIKOVANJE.

Logo Durchsichtig.png
bottom of page